9106fbf975f38fadd6e2

DEMO CAMERA copy

DEMO CAMERA

CAMERA VANTECH
 1  Demo Camera HD VANTECH Demo All in one Vantech DVR/NVR
2  Demo Camera Vantech VT 6300B Camera Hành Trình Vantech VP 102C
3
CAMERA AFIRI
 1 So sánh camera HDA-D101PT & Camera 1MP hãng khác So sánh camera HDA-D211P & Camera 2MP hãng khác
2 So sánh camera HDA-B101PT & Camera 2MP hãng khác  So sánh camera IP HDI-D201 & Camera IP 2MP hãng khác
3 HDA-D101PT  HDA-D201P
4  HDA-B101PT  HDA-B201P
5 HDA-D101M HDA-D201M
6 HDA-B101M HDA-B201M
7 HDA-D202M  HDA-B202M
8 HDA-D501M HDA-B501M
9 Speed Dome AS-420 (Ban ngày) Speed Dome AS-420 (Ban đêm)
10 CAMERA IP HDI-B101 CAMERA IP HDI-B103V
11 CAMERA IP HDI-D201
CAMERA IP HDI-B203V
12 CAMERA IP HDI-B201
CAMERA IP HDI-B201WF
13 Link demo camera HD TVI :   http://115.78.100.121:96 (port mobile 8096)

Link demo camera HD IP :       http://115.78.100.121:98 (port mobile 8098)

Link demo ngoài trời :     http://115.78.100.121:8080 (port mobile 8181)

Link demo camera IP 2.0MP : http://115.78.100.121:39 (mobile 3939)

Link demo đầu ghi 5.0MP : http://115.78.100.121:82 (port mobile 8200)

Username :       demo

Password :       123abc456

CAMERA KBVISION
1
2
CAMERA DAHUA
CAMERA HIKVISION
CAMERA SAMSUNG 
1

Hỗ trợ trực tuyến