9106fbf975f38fadd6e2

CÁC MÔ HÌNH LẮP ĐẶT

  MÔ HÌNH LẮP ĐẶT CAMERA ANALOG KẾT HỢP ĐẦU GHI HÌNH KỸ THUẬT SỐ
(CCTV SYSTEM + NETWORKING DVR)
  MÔ HÌNH LẮP ĐẶT CAMERA IP GIÁM SÁT QUA MẠNG
(IP SURVEILLANCE SOLUTIONS)
  MÔ HÌNH LẮP ĐẶT CAMERA ANALOG KẾT HỢP CAMERA IP
(HYBRID IP-SURVEILLANCE SOLUTION: CCTV CAMERA + IP)
  MÔ HÌNH LẮP ĐẶT CAMERA ANALOG + ĐẦU GHI HÌNH KỸ THUẬT SỐ KẾT HỢP CAMERA IP (HYBRID nDVR + IP)

Chia sẻ bài viết


Hỗ trợ trực tuyến